Ραδιοσυνεντεύξεις


Ραδιοσυνέντευξη του Dr. Paul LaViolette στο Ελληνικό
ραδιοπρόγραμμα
  Ηρόδοτος   (8 Σεπτεμβρίου 1999)

 Κατεβάστε: Herodotus-9-8-99.mp3  (μέγεθος αρχείου: 10,4 MB)

 

Ραδιοσυνέντευξη του Dr. Paul LaViolette στο ραδιοπρόγραμμα του Jeff Rense
(31 Ιανουαρίου 2006)


Μέρος Ι - Συζήτηση για τα γαλαξιακά υπερκύματα  (41 λ.)

 Κατεβάστε: LaViolette-1-31-06-1.mp3  (μέγεθος αρχείου: 4,8 MB)

Μέρος ΙΙ - Συζήτηση για τα πάλσαρς και την εξωγήινη επικοινωνία  (38 λ.)

 Κατεβάστε: LaViolette-1-31-06-2.mp3  (μέγεθος αρχείου: 4,4 MB)

 

Ραδιοσυνέντευξη του Dr. Paul LaViolette στο Ραδιο- 'Ορμπιτ, στο πρόγραμμα του
Mike Hagen
, με θέμα τα γαλαξιακά υπερκύματα και το εξωγήινης νοημοσύνης (ETI) μηνυμα των πάλσαρς  (30 Ιανουάριου 2006)

Κατεβάστε:  http://www.radiorbit.com/audio/013006paullaviolette.mp3 Το πρόγραμμα Coast to Coast AM παρουσιάζει συνέντευξη του
Dr. Paul LaViolette με θέμα τα γαλαξιακά υπερκύματα, τις εκρήξεις
ακτίνων γάμα, τα πάλσαρς και την κοσμολογία (27 Δεκεμβρίου 2005)

Κατεβάστε:  http://www.coasttocoastam.com/shows/2005/12/27.html  
(απαιτεί επιβάρυνση εγγραφής στο Coast to Coast AM)Το πρόγραμμα Ραδιο-'Ορμπιτ παρουσιάζει συνέντευξη του Dr. Paul LaViolette
(23 Ιανουαρίου 2005) με θέμα την υποκβαντική κινητική, τα γαλαξιακά υπερκύματα και την καταπίεση που εξασκεί το επιστημονικό κατεστημένο της φυσικής στους πρωτοπόρους επιστήμονες  (2 ωρες 4 λ.)

 Κατεβάστε: LaViolette.mp3  (μέγεθος αρχείου: 14 MB)

 

Ο J.W. McGuiness, της Διεθνούς Κοινωνίας Τέσλα, παίρνει συνέντευξη από το
Δρ Paul LaViolette (26 Οκτωβρίου 1996), ο οποίος μιλά για την κοσμολογία και τα στοιχεία των προηγμένων επιστημονικών εννοιών που κωδικοποιούνται στους αρχαίους μύθους δημιουργίας και την εσωτερική γνώση, όπως ακριβώς περιγράφονται στο βιβλίο του Η Γένεση του Κόσμου

Μέρος Ι  (30 λ.)  --  παίξιμο με Real Player

 Κατεβάστε: LaViolette-10-26-96-1.ra  (μέγεθος αρχείου: 1,7 MB)

Μέρος ΙΙ  (30 λ.)  --  παίξιμο με Real Player

 Κατεβάστε: LaViolette-10-26-96-2.ra  (μέγεθος αρχείου: 1,7 MB)Συνέντευξη-συζήτηση στο τώλκ σόου του Ραδιο-Όρμπιτ με το Δρ Carlos Castro
ο οποίος συζητά πώς το πανεπιστήμιο του Cornell βάζει άδικα στη μαύρη λίστα ορισμένους φυσικούς, εμποδίζοντας την προδημοσίευση των εγγράφων τους στο ηλεκτρονικό αρχείο arxiv.org (23 Μαΐου 2005).

 Κατεβάστε: Castro.mp3  (μέγεθος αρχείου: 9,5 MB)

Για να κατεβάστε έγγραφα πηγαίνετε εδώ